‘YMLAEN’: Y SUL A’R WYTHNOS NEWYDD

public.jpeg

Dros y Sul, ein braint fel eglwys fydd cael gwrando cenadwri a derbyn arweiniad gan y Parchedig Aled Davies (Chwilog). Gwyddom y cawn ganddo bregethu meddylgar a phregethau buddiol a bendithlawn. Gweddïwn am wenau Duw ar Oedfaon y Sul. Yn ôl ein harfer, bydd yr Oedfa Foreol am 10:30. Cynhelir yr Ysgol Sul, a bydd ein plant a phlantos yn parhau i ymdrin â hanes Iesu’n dewis disgyblion (Mathew 4:18-22). Bydd yr Oedfa Hwyrol am 18:00.

Nos Lun (23/9; 19:00-20:30) PIMS.

Nos Fawrth (24/9; 19:30-20:30): ‘Bethania’. Echel ein trafodaeth eleni yw ‘Josua’. Darperir nodiadau ‘Bethania’ rhag blaen ar y wefan hon bore dydd Llun.

Nos Fercher (25/9; 19:00), Cwrdd Chwarter Cyfundeb Dwyrain Morgannwg yng Nghapel Hermon, Treorci: Ymweliad Llywydd yr Undeb, y Parchedig Jill-Hailey Harries.

Bore Gwener (27/9; 10:00): ‘Llynyddwch’. Paned wrth ymyl llyn llonydd y Rhath. Yn Terra Nova cawn gyfle i drafod, fesul pennod, llythyr Paul at y Philipiaid.