‘YMLAEN’: Y SUL A’R WYTHNOS NEWYDD

IMG_5128.JPG

Dros y Sul, ein braint fel eglwys fydd cael gwrando cenadwri a derbyn arweiniad gan y Parchedig Dylan Rhys Parry (Bae Colwyn). Gwyddom y cawn ganddo bregethu meddylgar a phregethau buddiol a bendithlawn. Yn ôl ein harfer, bydd yr Oedfa Foreol am 10:30. Ni fydd Ysgol Sul. Bydd yr Oedfa Hwyrol am 18:00. Boed bendith ar y Sul.

Dydd Mercher (25/7; 10:30 -13:00): Taith Gerdded ym Mharc Cosmeston, Penarth (manylion llawn yng nghyhoeddiadau’r Sul).