Eglwys gynnes, agored a bywiog ydym. Gyda’n gilydd, o’r ieuengaf i’r hynaf, yr ydym yn gweithio i weld cariad Duw yng Nghrist yn ffynnu yn ein plith. Gyda'ch help chi, gallwn wneud hynny’n well fyth.

Dewch atom, â chroeso.


Cynhelir ein hoedfaon bob Sul am 10.30 y bore a 6.00 yr hwyr.

Yn ogystal, cynhelir oedfa gynnar am 9.30 ar yr ail Sul yn y mis.

 


@MinnyStreet