Mar
10
6:00 PM18:00

OEDFA HWYROL

OEDFA HWYROL dan arweiniad y Gweinidog    Bydd cyfle i gyfrannu tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd cyfle i weld arddangosfa o’r amrywiaeth o nwyddau Masnach Deg gydol PYTHEFNOS MASNACH DEG (Chwefror 25 – Mawrth 10)

View Event →
Mar
10
10:30 AM10:30

OEDFA FOREOL

OEDFA FOREOL dan arweiniad y Gweinidog  Cynhelir Cwrdd Eglwys wedi’r Oedfa Foreol (manylion yng nghyhoeddiadau’r Sul). Bydd cyfle i gyfrannu tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd cyfle i weld arddangosfa o’r amrywiaeth o nwyddau Masnach Deg gydol PYTHEFNOS MASNACH DEG (Chwefror 25 – Mawrth 10)

View Event →
Mar
10
9:30 AM09:30

OEDFA FOREOL GYNNAR

OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad y GweinidogBydd cyfle i gyfrannu tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foroel; bydd hefyd cyfle i weld arddangosfa o’r amrywiaeth o nwyddau Masnach Deg sydd ar gael.

View Event →