Dec
9
10:30 AM10:30

OEDFA FOREOL

2il  SUL yn ADFENT:  SUL Y BEIBL: OEDFA FOREOL dan arweiniad y Gweinidog Bydd y casgliad rhydd yn oedfaon y Sul tuag at waith Cymdeithas y Beibl a bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd.

View Event →
Dec
9
9:30 AM09:30

OEDFA FOREOL GYNNAR

2il  SUL yn ADFENT:  SUL Y BEIBL: OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad y GweinidogBydd y casgliad rhydd yn oedfaon y Sul tuag at waith Cymdeithas y Beibl a bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd.  Ceir brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foreol.

View Event →