May
13
9:30 AM09:30

OEDFA FOREOL GYNNAR

OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad y Gweinidog.  Bydd cyfle i gyfrannu tuag at GYMORTH CRISTNOGOL yn oedfaon y dydd a bydd hefyd cyfle i gyfrannau nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd.  Bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foreol

View Event →