Nov
11
6:00 PM18:00

OEDFA HWYROL

OEDFA HWYROL dan arweiniad y GweinidogBydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd. Bydd cyfle hefyd i gyfrannu tuag at waith Coleg yr Annibynwyr yn ystod oedfaon y dydd

View Event →
Nov
11
9:30 AM09:30

OEDFA FOREOL GYNNAR

OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad Elinor Patchell a Marged Williams.  Bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foreol. Bydd cyfle hefyd i gyfrannu tuag at waith Coleg yr Annibynwyr yn ystod oedfaon y dydd

View Event →