Sep
15
6:00 PM18:00

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET: OEDFA HWYROL

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET: OEDFA HWYROL: Cawn groesawu cyfeillion o eglwysi Cymraeg eraill y ddinas i ymuno â ni yn yr oedfa dan arweiniad y Parchedig Evan Morgan (Eglwysi Salem, Treganna a Bethel, Rhiwbeina). Bydd cyfle  i gyfrannu tuag at ein helusen, Maggie’s, a bydd cyfle hefyd i gyfrannu nwyddau tuag at Oasis yn ystod y dydd. Bydd cyfle i barhau mewn cymdeithas dros baned yn y Festri wedi’r Oedfa a bydd nwyddau Masnach Deg ar gael.

View Event →
Sep
8
9:30 AM09:30

OEDFA FOREOL GYNNAR

OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad y Gweinidog. Bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foreol. Bydd cyfle i gyfrannau nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd cyfle hefyd  i gyfrannu tuag at waith Coleg yr Annibynwyr

View Event →