Mae croeso i chi gysylltu â'r Gweinidog, Owain Llyr Evans.


Pwy yw Pwy? 


 

 

Gweinidog
Y Parchedig Owain Llyr Evans

Ysgrifennydd Cyffredinol
Bethan Jones

Ysgrifennydd Cyhoeddiadau
Alun Treharne

Trysorydd
Rhun Jones

Diaconiaid
Helen Emanuel Huws

Ieuan Davies                       
Robin Brown
Zac Davies
Arwel Thomas
Marged Williams                   
Gill Griffiths
Dwyfor Jones

Rhiannon Gregory
Elfrys Jones
Glyn Jones
Elinor Patchell
Dianne Bartholomew
Rob Jones
Aerona Esau
John Wilkins

Ymddiriedolwyr:
Andrew Bartholomew   

Sybil Bevan   
Nevil Davies
Peter Gillard
Peter Griffiths
Bethan Jones
Elinor Patchell
Iolo Walters

Siân Young


Cylchoedd Gweithgarwch
 

 

 

 

 

 

Sefydlwyd y Cylchoedd er mwyn ceisio gwireddu delfryd ‘gweinidogaeth yr holl bobl’ yn ein plith. Yn hytrach na bod yr ychydig yn gwneud y mwy a mwy o waith yr eglwys, y nod yw bod mwy a mwy o bobl yn gwneud ychydig o waith yr eglwys, a magu yn ein plith ymdeimlad real o gydweithio a pherchnogaeth o’n gweinidogaeth.

Adeiladau
(Cydlynydd: Ieuan Davies)

Croeso
(Cydlynydd: Robin Brown)

Cyfathrebu
(Cydlynwyr: Zac Davies a Gill Griffiths)

Cyllid
(Cydlynydd: Arwel Thomas)

Dinasyddiaeth
(Cydlynwyr: Marged Williams a John Wilkins)

Elusen
(Cydlynwyr: Elfrys Jones a Dwyfor Jones

Ymweld
(Cydlynwyr: Rhiannon Gregory ac Aerona Esau)

Yr Ifanc
(Cydlynwyr: Elinor Patchell, Dianne Bartholomew, Helen Emanuel Huws a Rob Jones)