ADFENT 2018: 'O! TYRD, FLAGURYN JESSE, NAWR' (25)

Nadolig Llawen i chi gyd!

... cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf-anedig; a rhwymodd ef mewn dillad baban a’i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty. (Luc 2:7)

Tyrd i weled a chredu - yn y gwellt

Gwêl y Gair yn cysgu,

Ac yna cyhoedda’n hy

wrth y byd wyrth y beudy.

(John Gwilym Jones)

Ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd. (Luc 2:11)

Y ddelwedd olaf yw’r pysgodyn: ICHTHUS.

FullSizeRender.jpg

Ichthus yw’r gair Groeg am bysgodyn: Iota, Chi, Theta, Upsilon a Sigma.

Iota (i): Iesous - Iesu

Chi (kh): Khristos - Crist

Theta (th): Theou - Duw

Upsilon (u): Huios - Mab

Sigma (s): Soter - Gwaredwr.

Iesu Grist, Mab Duw, Gwaredwr.

Dyma’r dydd i gyd-foliannu

Iesu, Prynwr mawr y byd:

Dyma’r dydd i gyd-ddynesu

Mewn rhyfeddod at ei grud;

Wele’r Ceidwad

Yma heddiw’n faban bach. Amen.

Gwilym R. Tilsley (1911-1997)