ADFENT 2018: 'O! TYRD, FLAGURYN JESSE, NAWR' (21)

Heddiw, Angylion yw testun ein sylw.

Oherwydd rhydd orchymyn i’w angylion i’th gadw yn dy holl ffyrdd ... (Salm 91:11)

Peidiwch ag anghofio lletygarwch, oherwydd trwyddo y mae rhai, heb wybod hynny, wedi rhoi llety i angylion. (Hebreaid 13:2)

Llun: Kvams Flisespikkeri

Llun: Kvams Flisespikkeri

Heddiw, tri dyfyniad; y cyntaf gan William Williams, Pantycelyn (1717-1791), yr ail gan Ann Griffiths (1776-1805), a’r olaf, yn Saesneg gan yr awdur Americanaidd Kurt Vonnegut (1922-2007). Ni fu Vonnegut yn fath gwmni aruchel erioed am wn i!

Pe meddwn ddawn angylion,

a harddwch seintiau fry,

y cariad, sêl, doethineb gan y cerubiaid sy’,

Pe meddwn holl berffeithrwydd y dynion gorau gaed,

Casawn fy hun yn ffiaidd, mi syrthiwn wrth dy draed.

(Golwg ar Deyrnas Crist)

Rhyfedd, rhyfedd gan angylion

rhyfeddod fawr yng ngolwg ffydd

gweld rhoddwr bod, cynhaliwr helaeth,

a rheolwr pob peth sydd,

yn y preseb mewn cadach,

a heb le i roi’i ben i lawr,

ac eto disglair lu’r gogoniant

‘N ei addoli’r Arglwydd mawr.

There is no reason why good cannot triumph as often as evil. The triumph of anything is a matter or organisation. If there ar such things as angels I hope they are organised along the lines of the Mafia.

(Sirens of Titan)

Diolch i ti, Annwyl Dad, am bob angel a anfonaist i’m hebrwng ar y daith. Amen.