ADFENT 2018: 'O! TYRD, FLAGURYN JESSE, NAWR' (22)

Llun: Gustave Dore

Llun: Gustave Dore

Heddiw, Angylion ... a bugeiliaid yw testun ein sylw.

... dywedodd yr angel wrthynt, "Peidiwch ag ofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chwi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i’r holl bobl: ganwyd i chwi heddiw yn nhref Dafydd, Waredwr, yr hwn yw’r Meseia, yr Arglwydd. (Luc 2:10)

Yn gwbl nodweddiadol o Luc, fe gyhoeddir geni Iesu yn gyntaf i fugeiliaid o bawb - dosbarth cyffredin a syml. Cawn yma un o ddarluniau prydferthaf yr Efengylau. Aeth y bugeiliaid yn eu braw i Fethlehem, er mwyn gweld y wyrth drostynt eu hunain. Gwelsant a dychwelsant - dyma’r daith genhadol gyntaf erioed!

Dos, gyfaill, dywed ar y mynydd am eni Iesu Grist. Amen.