Back to All Events

OEDFA HWYROL - Ffydd a’i Phobl (2) (Hebreaid 11)

Y Gweinidog

Beth yw ffydd?

Fe’n hatgoffir gan Abraham mai ‘arwriaeth hardd’ a ‘dewrder gloyw’ yw ffydd.

Amlyga bywyd Isaac nad atodiad i fywyd yw ffydd, ond hanfod byw.

Dangos Jacob i ni mai ymrafael yw ffydd - Duw yn ymrafael â ni.

Dysgwn gan Sara mai ffydd yw derbyn fod gan Dduw ffydd ynom ni.

 

 

Earlier Event: October 18
OEDFA FOREOL ac YSGOL SUL: '2' a '686'
Later Event: October 18
KOINÔNIA