Back to All Events

OEDFA FOREOL ac YSGOL SUL: '2' a '686'

Sgwrs Plant: ‘2’; ‘II’; ‘Gwyddau Gwyllt’; ‘Rhodd Mam’ a ‘118 118’.

Homili: O! Iesu mawr, rho d’anian bur...(David Charles, 1762-1834; C.Ff.: 686)

William Williams (1717-91, Pantycelyn; ffermwr); John Thomas (1730-1804, Myddfai; gwas fferm); Dafydd Jones (1717-77, Caeo; porthmon); Nantlais (1874-1959, Rhydaman; gwehydd); David Charles (1762-1834, Caerfyrddin; gwneuthurwr rhaffau)..."The colour of the ground was in (them), the red earth; the smack and tang of elemental things ..." (gan Edwin Markham, 1852-1940, o’r gerdd Lincoln, Man of the People yn Modern American Poetry (1919); gol. Louis Untermeyer. Harcourt, Brace & Howe). Prentisiwyd David Charles mewn ffatri nyddu rhaffau yng Nghaerfyrddin. Mae Emyn 686 yng Nghaneuon Ffydd fel darn byr o raff sy’n hynod gref; hen raff sy’n ddigon tyn i ddal ein pwysau, i’n tynnu’n ôl a’n tynnu ymlaen.

Y Gweinidog

Earlier Event: October 16
Babimini