Back to All Events

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET - Oedfa Hwyrol

Cawn groesawu cyfeillion o eglwysi Cymraeg eraill y ddinas i ymuno a ni yn yr oedfa hon a fydd dan lywyddiaeth ein Gweinidog; pregethir gan y Parchedig Dyfrig Lloyd (Eglwys Dewi Sant). Bydd y bregeth yn seiliedig ar Hebreaid 13: 1-15.

Bydd cyfle i barhau mewn cymdeithas dros baned yn y Festri wedi'r Oedfa.

Later Event: 21 September
PIMS