Back to All Events

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET - Oedfa Foreol ac Ysgol Sul; y Gweinidog

Cyfle i ni gyd, fel Eglwys, ailgydio yn ein gweithgarwch am y flwyddyn i ddod.

Emyn David Jones (1805-68): ‘Nesáu at Dduw sydd dda i mi.’ (C.Ff. 76) yw thema'r oedfa hon. Geiriau’n seiliedig ar Minnau, nesáu at Dduw sydd dda i mi (Salm 73: 28a).

Earlier Event: September 18
Babimini