‘YMLAEN’: Y SUL A’R WYTHNOS NEWYDD

IMG_5128.JPG

Dros y Sul da fydd cael cyd-addoli am 10:00 yng Nghanolfan yr Eglwys Newydd (Old Church Road) ac am 17:30 yn Eglwys Canol y Ddinas (URC, Windsor Place) dan arweiniad y Parchedig Ifan Roberts (Caerdydd). Boed bendith.

Ein braint pnawn Sul (14:30), fel eglwys, fydd cael bod yn gyfrifol am baratoi te i’r digartref yn y Tabernacl, yr Âis.