Back to All Events

CYNGOR EGLWYSI CYMRAEG CAERDYDD

Cyfle i glywed newyddion diweddaraf Cymorth Cristnogol drwy law John Rowlands (Cadeirydd dros dro Pwyllgor Cenedlaethol Cymorth Cristnogol yng Nghymru) dros ginio ysgafn (£5 yr un tuag at Cymorth Cristnogol) yn festri Eglwys y Crwys (Heol Richmond).  Manylion llawn yng nghyhoeddiadau’r Sul. 

Earlier Event: May 15
KOINÔNIA PNAWN
Later Event: May 17
BABIMINI