Back to All Events

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET: OEDFA HWYROL

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET: OEDFA HWYROL: Cawn groesawu cyfeillion o eglwysi Cymraeg eraill y ddinas i ymuno â ni yn yr oedfa dan arweiniad y Parchedig Evan Morgan (Eglwysi Salem, Treganna a Bethel, Rhiwbeina). Bydd cyfle  i gyfrannu tuag at ein helusen, Maggie’s, a bydd cyfle hefyd i gyfrannu nwyddau tuag at Oasis yn ystod y dydd. Bydd cyfle i barhau mewn cymdeithas dros baned yn y Festri wedi’r Oedfa a bydd nwyddau Masnach Deg ar gael.

Later Event: September 16
CYFARFOD YMDDIRIEDOLWYR