Back to All Events

CYTÛN: DIWYGIAD PROTESTANNAIDD 500

CYTÛN: DIWYGIAD PROTESTANNAIDD 500.    Gwasanaeth Coffa ac Ymrwymiad Cenedlaethol Cymru am 11 y bore yn Eglwys Gadeiriol Gatholig Fetropolitan Dewi Sant (Heol Charles). Lluniaeth ysgafn am hanner dydd (bydd angen tocyn).  Darlith Goffa Gethin Abraham-Williams am 2 y pnawn yn Cornerstone (gyferbyn â’r Eglwys Gadeiriol): Yr Athro Densil Morgan- “Catholigrwydd Protestaniaeth: etifeddiaeth y Diwygiad yn yr unfed ganrif ar hugain” (traddodir y ddarlith yn Saesneg)

Earlier Event: October 29
OEDFA HWYROL
Later Event: November 5
OEDFA I’R TEULU a CHYMUNDEB