Back to All Events

OEDFA FOREOL AC YSGOL SUL

Yr Oedfa dan ofal y Parchedig Meirion Morris (Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru)

Boed bendith

Earlier Event: January 19
Y GYMDEITHAS
Later Event: January 24
OEDFA HWYROL