Back to All Events

OEDFA FOREOL GYNNAR

OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad Elinor Patchell a Marged Williams.  Bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foreol. Bydd cyfle hefyd i gyfrannu tuag at waith Coleg yr Annibynwyr yn ystod oedfaon y dydd

Earlier Event: November 8
CYNGOR EGLWYSI CYMRAEG CAERDYDD
Later Event: November 11
OEDFA FOREOL