Back to All Events

GWENER Y GROGLITH: CYNGOR EGLWYSI CYMRAEG CAERDYDD

CYNGOR EGLWYSI CYMRAEG CAERDYDD: Oedfa’r Groglith yn Eglwys Dewi Sant dan arweiniad y Parchedig Judith Morris (Ysgrifennydd Cyffredinol Undeb y Bedyddwyr)

Earlier Event: March 29
OEDFA NOS IAU CABLYD
Later Event: April 1
SUL Y PASG: OEDFA I'R TEULU