Back to All Events

SUL Y FAM: OEDFA FOREOL GYNNAR

OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad ein Gweinidog a Chyfeillion. Bydd cyfle i gyfrannu tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd  a bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foreol

Earlier Event: March 8
CYNGOR EGLWYSI CYMRAEG CAERDYDD
Later Event: March 11
SUL Y FAM: OEDFA FOREOL