Back to All Events

OEDFA HWYROL - ein Gweinidog

Parhawn gyda’r gyfres Ffydd a’i Phobl. Hanfod y gyfres hon yw’r cwestiwn ‘Beth yw ffydd?’ Yn yr unfed bennod ar ddeg o’r Llythyr at yr Hebreaid, mae’r awdur yn mynd i’r afael â’r cwestiwn hwnnw. Sonnir ganddo am un ar bymtheg o bobl ffydd - Esau, Joseff a Moses fydd gwrthrych ein sylw y tro hwn.

Earlier Event: November 14
TAITH GERDDED
Later Event: November 15
KOINÔNIA