Back to All Events

OEDFA FOREOL ac YSGOL SUL

Oedfa Foreol ac Ysgol Sul dan arweiniad y Gweinidog   Bydd casgliad rhydd yn yr oedfa tuag at waith Cymdeithas y Beibl.   Wedi'r oedfa, paned, nwyddau Masnach Deg ynghyd ȃ “Dewch a Phrynwch” (lle bydd nwyddau Nadoligaidd yn cael eu gwerthu - gwaith llaw, coginio, jam, planhigion ayyb) yn y Festri.

Earlier Event: December 4
OEDFA FOREOL
Later Event: December 4
OEDFA HWYROL a CHYMUNDEB