Back to All Events

OEDFA FOREOL GYNNAR

OEDFA FOREOL GYNNAR: Oedfa Ddiolchgarwch dan arweiniad ein Gweinidog    Bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri rhwng y ddwy Oedfa Foreol. Bydd hefyd cyfle i gefnogi Apêl Argyfwng Cymorth Cristnogol tuag at bobl Indonesia yn oedfaon y dydd.   

Earlier Event: October 10
KOINÔNIA PNAWN
Later Event: October 14
OEDFA FOREOL