Back to All Events

OEDFA FOREOL GYNNAR

Oedfa Foreol Gynnar i gloi Pythefnos Masnach Deg dan arweiniad Dianne Bartholomew a Marged Williams.  Bydd cyfle i gyfrannau nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri wedi’r Oedfa.

Earlier Event: March 9
CYNGOR EGLWYSI CYMRAEG CAERDYDD
Later Event: March 12
OEDFA FOREOL