Back to All Events

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET: OEDFA HWYROL

GŴYL FLYNYDDOL MINNY STREET: OEDFA HWYROL: Cawn groesawu cyfeillion o eglwysi Cymraeg eraill y ddinas i ymuno â ni yn yr Oedfa Hwyrol dan arweiniady Parchedig Denzil John (Eglwys y Tabernacl). Bydd cyfle i barhau mewn cymdeithas dros baned yn y Festri wedi’r Oedfa

Later Event: September 18
GENESIS