Back to All Events

OEDFA FOREOL

OEDFA FOREOL dan arweiniad y Gweinidog  Cynhelir Cwrdd Eglwys wedi’r Oedfa Foreol (manylion yng nghyhoeddiadau’r Sul). Bydd cyfle i gyfrannu tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd a bydd cyfle i weld arddangosfa o’r amrywiaeth o nwyddau Masnach Deg gydol PYTHEFNOS MASNACH DEG (Chwefror 25 – Mawrth 10)

Earlier Event: March 10
OEDFA FOREOL GYNNAR
Later Event: March 10
OEDFA HWYROL