Back to All Events

OEDFA DEULU a CHYMUNDEB - y Gweinidog

Thema'r Oedfa yw'r rhif '3':

Aaron, Moses a Miriam: TEULU.

Pedr, Iago, Ioan: FFRINDIAU.

Sadrach, Mesach, Abednego: DEWR.

Ffydd, Gobaith, Cariad: PWYSIG.

Tad, Mab ac Ysbryd Glân - ANODD DEALL.

Bydd paned a nwyddau Masnach Deg yn y Festri wedi'r Oedfa.

Thema Adnodau'r Oedolion: 'GWASANAETHU'

Earlier Event: October 25
OEDFA HWYROL
Later Event: November 1
TE I'R DIGARTREF