Back to All Events

SUL Y BLODAU - OEDFA HWYROL - TABERNACL, YR AIS

Ymuno yng Ngŵyl Bregethu y Tabernacl, Yr Ais: pregethir gan y Parchedig Ddr Densil Morgan (Llanbedr Pont Steffan)

Ni fydd Oedfa Hwyrol yn Minny Street

Later Event: March 21
PIMS