Back to All Events

OEDFA FOREOL AC YSGOL SUL

Y Parchedig Eirian Rees (Efail Isaf)

Llongyfarchwn a dymunwn yn dda i'n Gweinidog ac yntau wedi cael ei wahodd i bregethu yn oedfa gychwynnol Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru

Earlier Event: 1 July
BABIMINI
Later Event: 3 July
OEDFA HWYROL A CHYMUNDEB