Back to All Events

OEDFA FOREOL AC YSGOL SUL

Y Parchedig Eirian Rees (Efail Isaf)

Llongyfarchwn a dymunwn yn dda i'n Gweinidog ac yntau wedi cael ei wahodd i bregethu yn oedfa gychwynnol Cyfarfodydd Blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru

Earlier Event: July 1
BABIMINI
Later Event: July 3
OEDFA HWYROL A CHYMUNDEB