Back to All Events

OEDFA HWYROL yng Nghapel Minny Street

OEDFA HWYROL yng Nghapel Minny Street dan arweiniad y Parchedig Carwyn Sidall (Llanuwchllyn). Bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd ac Oasis yn ystod y dydd a bydd cyfle i barhau mewn cymdeithas dros baned yn y Festri wedi’r Oedfa.