Back to All Events

CYFARFOD SEFYDLU'R PARCHEDIG ALED HUW THOMAS

Estynnir croeso cynnes i ni ymuno â’n cyfeillion yn Eglwys y Crwys, Heol Richmond yng Nghyfarfod Sefydlu’r Parchedig Aled Huw Thomas.  Dymunwn pob bendith i Eglwys y Crwys ar ddechrau cyfnod newydd yn ei hanes.

Later Event: January 31
OEDFA FOREOL AC YSGOL SUL