Back to All Events

GŴYL FLYNYDDOL: OEDFA HWYROL

GŴYL FLYNYDDOL: OEDFA HWYROL: Cawn groesawu cyfeillion o eglwysi Cymraeg eraill y ddinas i ymuno â ni yn yr oedfa dan arweiniad  y Parchedig Kevin Davies (Eglwysi Bethel, Penarth a’r Tabernacl, Y Barri).  Byddwn hefyd yn croesawu cyfaill o Madagascar i’r oedfa.     Bydd cyfle i barhau mewn cymdeithas dros baned yn y Festri wedi’r Oedfa

Earlier Event: September 16
GŴYL FLYNYDDOL: OEDFA FOREOL ac YSGOL SUL
Later Event: September 17
CYWYDDAID