Back to All Events

Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd

Bethel, Rhiwbeina: “Tystio” -  ystyried ein cenhadaeth fel eglwysi Cymraeg yn y brifddinas.  Bydd y cyfarfod dan lywyddiaeth Lona Roberts gydag Alun Tudur yn cynnig sylwadau agoriadol.

 

Later Event: September 11
GENASARET