Jan
7
2:00 PM14:00

DATHLU'R PLYGAIN

DATHLU’R PLYGAIN yn Eglwys Sant Teilo, Sain Ffagan dan arweiniad y Parchedig Ddr R Alun Evans, Helen Evans a Rhiannon Evans (cinio yn Yr Hen Dŷ Post, Sain Ffagan cyn y Blygain (rhaid bod wedi archebu ymlaen llaw))

View Event →
Dec
17
10:30 AM10:30

OEDFA FOREOL

3ydd  SUL yn ADFENT: OEDFA FOREOL dan arweiniad y Gweinidog: Tŷ IoanBydd y casgliad rhydd yn yr oedfa yn gyfle i gefnogi gwaith Cyngor yr Ysgolion Sul.  Ni fydd Ysgol Sul OND cofiwch ddod i’r dathliad am 5 o’r gloch.

View Event →
Dec
10
6:00 PM18:00

OEDFA HWYROL

2il  SUL yn ADFENT, SUL Y BEIBL: OEDFA HWYROL dan arweiniad y Gweinidog: Tŷ Luc.  Bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd  a bydd y casgliad rhydd yn yr oedfa yn gyfle i gefnogi gwaith Cymdeithas y Beibl.

View Event →
Dec
10
10:30 AM10:30

OEDFA FOREOL

2il  SUL yn ADFENT, SUL Y BEIBL: OEDFA FOREOL dan arweiniad y Gweinidog: Tŷ Mathew. Bydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd  a bydd y casgliad rhydd yn yr oedfa yn gyfle i gefnogi gwaith Cymdeithas y Beibl.

View Event →
Dec
10
9:30 AM09:30

OEDFA FOREOL GYNNAR

2il  SUL yn ADFENT, SUL Y BEIBL: OEDFA FOREOL GYNNAR dan arweiniad y Gweinidog a ChyfeillionBydd cyfle i gyfrannu nwyddau tuag at Fanc Bwyd Caerdydd yn ystod y dydd  a bydd brecwast bach a nwyddau Masnach Deg yn y Festri ar ôl yr Oedfa Gynnar.

View Event →